Szanowny Nauczycielu!
 
Oddajemy w Twoje ręce zestaw scenariuszy zajęć na temat poszanowania energii przygotowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Tematy zostały tak dobrane, aby logicznie przeprowadzić ucznia od zagadnień ogólnych (ocieplenie globalne) do zagadnień szczegółowych, praktycznych i odnoszących się do jego własnych doświadczeń (oszczędzanie energii w domu i w szkole).
 
Zasadniczym celem tych zajęć powinno być uświadomienie uczniom własnych możliwości oszczędzania energii, nie tylko z pobudek ekologicznych, ale również ekonomicznych (możliwość oszczędzania pieniędzy szczególnie w domu).
 
Wszystkie ćwiczenia, zadania i projekty, które proponujemy mogą być wykonywane opcjonalne i wybierane pod kątem czasu, możliwości i zainteresowań. Poszczególne tematy mogą być realizowane na jednej lub kilku jednostkach lekcyjnych, albo też w formie projektów wykonywanych przez uczniów w domu (ale pod kontrolą nauczyciela lub rodziców). Zajęcia z dziedziny poszanowania energii można realizować jako zajęcia uzupełniające lub rozszerzające program nauczania (np. przyrody, geografii, biologii, przedsiębiorczości, wychowania obywatelskiego). Z proponowanych scenariuszy można również skorzystać w czasie zajęć pozalekcyjnych (np. na kółkach przedmiotowych) oraz w trakcie zielonych szkół lub innych wycieczek fakultatywnych.
 
Zachęcamy do korzystania z niniejszych materiałów i życzymy powodzenia w pracy dydaktycznej.
 
Scenariusze zajęć Klasy 1 -3:
  Temat 1: Ciepło, cieplej, gorąco!
  Temat 2: Energia - ukryte możliwości
  Temat 3: Tajemnicze etykietki
  Temat 4: Kupujemy i korzystamy z oszczędnych urządzeń
Załączniki do zajęć:
  Ad Temat 1: Ciepło, cieplej, gorąco!
  Ad Temat 2: Energia - ukryte możliwości
  Ad Temat 3: Tajemnicze etykietki
  Ad Temat 4: Kupujemy i korzystamy z oszczędnych urządzeń
 
Scenariusze zajęć - klasy 4-6:
  Temat 1: Globalne ocieplenie
  Temat 2: Energia - czym jest, jakie są jej rodzaje i źródła
  Temat 3: Etykiety energetyczne produktów - klucz do oszczędności
  Temat 4: Kupujemy oszczędne energetycznie urządzenia
  Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia oszczędnie zużywające energię
Załączniki do zajęć:
  Ad Temat 1: Globalne ocieplenie
  Ad Temat 2: Energia - czym jest, jakie są jej rodzaje i źródła
  Ad Temat 3: Etykiety energetyczne produktów - klucz do oszczędności
  Ad Temat 4: Kupujemy oszczędne energetycznie urządzenia
  Ad Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia oszczędnie zużywające energię

 
Scenariusze zajęć - gimnazjum:
  Temat 1: Globalne ocieplenie
  Temat 2: Energia - czym jest, jakie są jej rodzaje i źródła
  Temat 3: Etykiety energetyczne produktów - klucz do oszczędności
  Temat 4: Kupujemy oszczędne energetycznie urządzenia
  Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia oszczędnie zużywające energię
Załączniki do zajęć:
  Ad Temat 1: Globalne ocieplenie
  Ad Temat 2: Energia - czym jest, jakie są jej rodzaje i źródła
  Ad Temat 3: Etykiety energetyczne produktów - klucz do oszczędności
  Ad Temat 4: Kupujemy oszczędne energetycznie urządzenia
  Ad Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia oszczędnie zużywające energię

 
(zamieszczone materiały są w postaci plików pdf)
 

Co nowego?

Zapraszamy do odwiedzenia naszego autobusu energetycznego na Miejskim Dniu Inteligentnej Energii w Częstochowie.

Archiwum więcej ▶