Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) powstała w dniu 15 kwietnia 1994 roku w wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę energetyczną państwa. Obecnie większość akcji KAPE S.A. znajduje się w posiadaniu NFOŚiGW. Misją KAPE S.A. jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju, w oparciu o które wypracowywane są optymalne energooszczędne rozwiązania dla klientów. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju dla przedsiębiorstw i budownictwa. Wykonuje ekspertyzy dla sektora rządowego i samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Realizowane działania mają na celu podniesienie świadomości różnych grup odbiorców w zakresie możliwości wynikających z zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej i OŹE oraz zwiększenie liczby konkretnych wdrożeń zrealizowanych w Polsce.

KAPE S.A. uznawana jest za wiarygodnego partnera o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i światowym. Kadra ekspertów KAPE S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, ugruntowane kontakty w ramach międzynarodowej sieci agencji oraz ekspertów, wysoki poziom wiedzy fachowej. Krajowe działania KAPE S.A. w zakresie promowania technologii i zachowań energooszczędnych obejmują m.in. przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych własnych i na zlecenie instytucji zewnętrznych, organizację konkursów, konferencji, szkoleń i seminariów oraz usługi doradcze dla przedsiębiorstw, administracji centralnej, samorządowej i instytucji zewnętrznych.

 

www.kape.gov.pl

Co nowego?

Zapraszamy do odwiedzenia naszego autobusu energetycznego na Miejskim Dniu Inteligentnej Energii w Częstochowie.

Archiwum więcej ▶