Porada Dnia

Nie pozostawiaj włączonego komputera na noc i na weekendy. Wychodząc z pracy, sprawdź, czy nie pozostał on włączony lub tylko przełączony w stan czuwania.

warsztaty
i szkolenia
więcej ▶