VI POMORSKIE DNI ENERGII

11/09/2016

16 i 17 września odbędzie się VI edycja Pomorskich Dni Energii. To jedno z największych wydarzeń energetycznych w północnej Polsce. Organizatorzy - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Samorząd Województwa Pomorskiego – przygotowali wykłady na temat regionalnego rozwoju sektora energetyki oraz szereg atrakcji dla mieszkańców.
 
Celem Pomorskich Dni Energii jest przybliżenie mieszkańcom różnych możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz zasad i źródeł finansowania projektów ekoenergetycznych. Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku istotnym elementem działań mających na celu ochronę czystości powietrza.
 
Pomorskie Dni Energii skierowane są do specjalistów i samorządowców, ale również do wszystkich mieszkańców Pomorza. Podczas wielu towarzyszących im wydarzeń można będzie wzbogacić swoją wiedzę o źródłach energii odnawialnej, poznać innowacyjne rozwiązania oraz alternatywne formy pozyskiwania energii.
 
Oczywiście będziemy tam z Autobusem energetycznym.
 
Szczegóły: TUTAJ